اعزام طلاب استان یزد به قم

۲۹بهمن
مشکل برخی استان ها عدم بازگشت طلابی است که به قم رفته اند

مشکل برخی استان ها عدم بازگشت طلابی است که به قم رفته اند

حوزه/ معاون پژوهش حوزه علمیه یزد مشکل برخی استان ها عدم بازگشت طلابی دانست که به قم رفته اند و قصد بازگشت ندارند و علت آن را نیز قطع شدن خدماتی اعلام کرد که در قم دریافت می کردند .