اسلام

۲۶شهریور
سیستم آموزشی در مدارس کشور باید اسلامی شود

سیستم آموزشی در مدارس کشور باید اسلامی شود

حوزه/ رئیس شورای حوزه علمیه یزد با اشاره به اینکه سیستم درسی در مدارس کشور باید اسلامی شود، گفت: دانشگاه فرهنگیان باید معلمانی آگاه به مسائل دینی تربیت کند.

۰۵بهمن
خدمت صادقانه در هر پست و مقامی مصداق تقواست

خدمت صادقانه در هر پست و مقامی مصداق تقواست

حوزه/ آیت الله علاقه بند گفت: هرکس باید در هر پست و مقامی که خدمت می کند، دقیق به وظیفه خود واقف باشد و دقیقاً مطابق با شرح وظیفه خود خدمت کند که همان مصداق تقواست.