استان یزد

۲۶شهریور
تا پایال سال جاری تعداد مدارس امین استان یزد به ۱۰۰مدرسه افزایش خواهد داشت

تا پایال سال جاری تعداد مدارس امین استان یزد به ۱۰۰مدرسه افزایش خواهد داشت

حوزه / حجت الاسلام والمسلمین شمس با اشاره به اینکه تا پایال سال جاری تعداد مدارس امین استان یزد به ۱۰۰مدرسه افزایش خواهد یافت ، گفت: تعداد قریب به ۳۰۰مبلغ در سال گذشته به مدارس امین استان یزد اعزام شدند.