استاد و شاگرد

۰۵مهر
رابطه صمیمانه استاد و طلبه، رمز مجتهدپروری در حوزه علمیه

رابطه صمیمانه استاد و طلبه، رمز مجتهدپروری در حوزه علمیه

مدیر حوزه علمیه یزد رابطه صمیمانه استاد و طلبه را رمز مجتهدپروری در حوزه دانست و گفت: مراجعه به کتب علمی تراث و داشتن رابطه صمیمانه با استاد وجه تمایز و موفقیت حوزه در مقایسه با دیگر نظام‌ها است.