ارتباط اساتید با طلاب

۱۷آذر
چگونه یک استاد می تواند ذوق و شوق ادامه راه را در طلبه ایجاد کند؟

چگونه یک استاد می تواند ذوق و شوق ادامه راه را در طلبه ایجاد کند؟

حوزه / مدیر حوزه علمیه یزد برخی از اساتید فقط مدرس هستند، گفت: آنها پس از این که تدریس تمام می شود دیگر کاری به طلاب ندارند که شایسته نیست بلکه رفتار استاد و شاگرد باید به نحوی باشد که احساس پدر و فرزندی ایجاد و طلبه ذوق و شوق ادامه راه پاک را در خود زنده کند.