آیت الله مدرسی،آیت الله سید محمد کاظم مدرسی

۲۸مهر
ایجاد دوگانه “جنگ و صلح” در جامعه سیاست صحیح اسلامی نیست

ایجاد دوگانه “جنگ و صلح” در جامعه سیاست صحیح اسلامی نیست

آیت الله سید محمدکاظم مدرسی در گفت و گو با خبرنگار حوزه ، نکاتی را در رابطه با صحبت های اخیر رئیس جمهور مطرح کرد و گفت: رئیس جمهور یک بار دیگر بیان کردند که امام حسن مجتبی(ع)، امام صلح بود و ما همچنان که امام مجتبی(ع) را قبول داریم باید به صلح هم بیندیشیم. […]