آموزش بدو تبلیغ

۲۲مهر
دوره «آموزش بدو تبلیغ» حوزه یزد+ تصاویر

دوره «آموزش بدو تبلیغ» حوزه یزد+ تصاویر

حوزه/ دوره آموزش بدو تبلیغ حوزه علمیه استان یزد با حضور قریب به ۶۰ نفر از خواهران در مرکز مدیریت حوزه علمیه یزد برگزار شد.