مبلغات امین

01آذر
وضعیت مدارس طرح امین شهرستان بهاباد بررسی شد

وضعیت مدارس طرح امین شهرستان بهاباد بررسی شد

واحد رسانه/ مدیر حوزه علمیه استان یزد در سفری به شهرستان بهاباد با مبلغات امین دیدار کرد.