برگزاری دروس سال تحصیلی جدید به صورت حضوری

جلسه شورای حوزه علمیه استان یزد، به ریاست آیت الله ناصری یزدی و با حضور اعضای شورا، در مدیریت حوزه علمیه استان برگزار شد.

در این جلسه در مورد فعالیت گروه های جهادی طلاب و روحانیون استان بحث و گفتگو شد و همچنین مقرر شد دروس سال تحصیلی جدید حوزه علمیه یزد با رعایت دستورالعمل های بهداشتی به صورت حضوری برگزار گردد.

 

مدارس علمیه یزد