آیت الله مدرسی

پیام آیت الله مدرسی به مناسبت هفته پژوهش + عکس نوشته

به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه استان یزد، آیت الله سید محمدکاظم مدرسی نایب‌رئیس شورای حوزه علمیه استان یزد، به مناسبت هفته پژوهش در پیامی ضمن تبریک هفته پژوهش به معاونین پژوهش حوزه‌های علمیه برادران و خواهران استان یزد، به تبیین اهمیت پژوهش و آثار شگرف آن پرداخت.

 در ابتدای پیام، نائب رئیس شورای حوزه علمیه استان یزد در تعریف پژوهشگر موفق گفت:

پژوهشگر موفق کسی است که نگاه کنجکاوانه داشته باشد و موشکافانه به پدیده‌های اطراف خودش حساس باشد، ذهن پویایی داشته باشد، ذهن پرسشگری را داشته باشد و ذهن پرسشگر او همواره در مسیر یافتن پاسخ‌های تازه برای پرسش‌های موجود خودش و جامعه باشد و برای موفقیت پژوهش‌های خودش هم از روش‌های پذیرفته‌شده استفاده کند.

ایشان در ادامه با اشاره به آثار پژوهش در عرصه فردی و اجتماعی افزود:

پژوهش دانش‌های جدیدی را برای انسان ایجاد می‌کند در مرحله بعد پژوهش امکان کشف کاربردی شدن دانش‌های کهن را برای ما فراهم می‌کند یعنی دانش‌هایی را که از قبل داشتیم برای ما امکان کاربردش را فراهم می‌کند.

آیت الله مدرسی پژوهش را برای آموزش بسیار مؤثر دانست و بیان داشت:

ازآن‌جهت که دانش نو برنامه‌های آموزشی نو را هم می‌خواهد و این‌ها باید در کنار هم مکمل هم باشند. پژوهش می‌تواند نشاط‌آفرین باشد برای انسان‌های محصل چیزی نشاط‌آفرین‌تر از کشف مجهولات نیست و این در پرتوی پژوهشی است که پژوهشگران انجام می‌دهند و لذا برای طلاب، دانشجویان، اساتید و حتی برای خود پژوهشگران سرمایه بسیار ارزشمندی است و می‌تواند منبع اعتبار مادی و معنوی مهمی محسوب شود، هم برای دانشگاهیان و هم برای پژوهشگران حوزوی؛ چرا که پژوهش تولید علم و کاربردی کردن آن است با روش جدید و با توجه به مقتضیات زمان.

مدیریت مدرسه علمیه مصلی یکی از آثار مهم پژوهش را کمک به حل مسئله و رفع تضادهای فردی و اجتماعی دانسته و افزود:

از دیگر آثار پژوهش حل مسائل ذهنی و رفع تضادهای درونی، با این بیان که چون هر انسان عاقلی در درون خویش و جامعه تضادهایی را احساس می‌کند لذا پژوهش و تحقیق به حل مسئله و تضادهای فردی و اجتماعی کمک می‌کند؛ پژوهش این توانایی را به افراد می‌دهد تا با توجه به معلوماتی که دارد بهتر رابطه برقرار کرده و با حوادث و چالش‌های موجود، منفعل نشده و بتواند بهترین تصمیم و تدبیر را اخذ نماید بنابراین اهمیت پژوهش قابل‌انکار نیست و هزینه در امر پژوهش در حقیقت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

عکس نوشته آیت الله مدرسی عکس نوشته آیت الله مدرسی عکس نوشته

مدارس علمیه یزد