حجت الاسلام سیدعباس حسینی پور معاون آموزش و امور واحدهای آموزشی حوزه علمیه استان یزد

معاون آموزش حوزه علمیه استان یزد گفت: بسته پیشنهادی مدیریت حوزه علمیه یزد برای ارتقاء سطح علمی مدارس استان و تأسیس شعبه مدارس علمیه در برخی از شهرستان های استان در جلسه ای مورد بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام سید عباس حسینی پور، معاون آموزش حوزه علمیه استان یزد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه در یزد، از ارتقای سطح علمی برخی از مدارس استان خبر داد.

وی افزود: در جلسه ای که با حضور حجت الاسلام والمسلمین شمس مدیر حوزه علمیه استان و حجت الاسلام امیرخانی مدیر دفتر ارزیابی و نظارت آموزشی معاونت آموزش حوزه های علمیه برگزار شد، مباحث آموزشی حوزه استان مورد بررسی قرار گرفت.

معاون آموزش و امور واحدهای آموزش حوزه علمیه یزد، درباره بسته پیشنهادی حوزه استان، گفت: جهت ارتقاء سطح علمی برخی از مدارس و همچنین تأسیس شعبه مدارس علمیه در برخی از شهرستان های استان پیشنهاداتی به معاونت آموزش حوزه های علمیه ارائه شد که پس از بررسی در جلسه مورد تأیید ابتدایی قرار گرفت و مقرر شد بسته پیشنهادی استان جهت تأیید نهایی به شورای گسترش حوزه های علمیه ارسال شود.

مدارس علمیه یزد