حجت الاسلام شمس

حجت الاسلام و المسلمین شمس در جلسه معاونین پژوهش مدارس استان یزد، گفت: یزد از قدیم الایام دارالعباده و دارالعلم بوده، اما مدتی است از این ویژگی استان غفلت شده و در برنامه های متفاوت به این دو ویژگی توجه نمی شود.

به گزارش خبرگزاری «حوزه» از یزد حجت الاسلام و المسلمین شمس، مدیر حوزه علمیه یزد در جلسه معاونان پژوهش مدارس علمیه استان، به فضیلت ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: رحمت الهی در این ماه شامل همه به ویژه شامل کسانی که رسیدگی به امور مستمندان و فقرا داشته باشند، می شود.

وی افزود: شهر یزد از قدیم الایام دارالعباده و دارالعلم بوده، اما مدتی است از این ویژگی استان غفلت شده و در برنامه های متفاوت به این دو ویژگی توجه نمی شود.

مدیر حوزه علمیه یزد در پایان با اشاره به قطب فرهنگی و گردشگری یزد، گفت: حوزه علمیه استان در زمینه های متفاوت پتانسیل خوبی داشته و دارد و  در امر پژوهش نیز ابتدا باید در این زمینه های فرهنگی و گردشگری یک موضوع شناسی صورت پذیرد و هرجایی کمکی نیاز باشد، مدیریت استان مانند همیشه حمایت می کند.

مدارس علمیه یزد