بررسی مسائل مربوط به اساتید حوزه علمیه استان یزد

با حضور نمایندگان دفتر امور اساتید حوزه‌های علمیه، مباحث مربوط به اساتید حوزه علمیه استان یزد بررسی شد.

بنا بر اعلام معاونت موزش و امور واحدهای آموزشی حوزه علمیه استان یزد، در سفر یک روزه حجج اسلام صادقی و محمدی از نمایندگان دفتر امور اساتید حوزه‌های علمیه به استان یزد، احکام و فرم‌های وضعیت اشتغال اساتید حوزه یزد مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت.

ضمنا نمایندگان دفتر امور اساتید در جلسه ای با مدیر و معاون آموزش حوزه علمیه استان یزد پیرامون امور مربوط به کارگروه های علمی، دروس خارج، کارگاه های دانش افزایی اساتید و ارزیابی ضمن خدمت اساتید به بحث و تبادل نظر پرداختند.

مدارس علمیه یزد