تصاویر / جلسات معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه استان یزد در شهرستان‌های بافق و بهاباد با محوریت مدارس امین

جلسه با فرماندار شهرستان بهاباد

 

جلسه با رئیس و مسئولان آموزش و پرورش شهرستان بهاباد

 

جلسه با مدیر حوزه علمیه خواهران شهرستان بهاباد

 

جلسه با مبلغان هجرت و مبلغان مدارس امین شهرستان بهاباد

 

بازدید از روحانی مستقر در روستای آسفیج

مدارس علمیه یزد