برگزاری جلسه شورای حوزه علمیه استان یزد

هشتاد و هشتمین جلسه شورای حوزه علمیه استان یزد با حضور اعضای شورا برگزار شد.

در این جلسه در مورد اجلاس منطقه‌ای معاونین آموزشی حوزه، مسائل عمرانی حوزه علمیه استان، وضعیت آموزشی مدارس علمیه و مسائل مربوط به مدارس امین بحث و تبادل‌نظر شد.

بحث پیرامون رشته‌های تخصصی مستقر در استان، جذب سرباز طلبه و مسائل مرتبط با آن، موقوفات حوزوی و سایر مسائل جاری حوزه استان از دیگر موضوعات مطرح شده در هشتاد و هشتمین جلسه شورای حوزه علمیه استان یزد بود.

 

دسته بندی: اخبار, اخبار حوزوي
مدارس علمیه یزد