برگزاری کـارگاه پایان نامه نویسی طلاب حوزه علمیه استان یزد

کارگاه آموزشی پایان‌نامه‌نویسی با حضور جمعی از طلاب حوزه علمیه استان یزد برگزار شد.

این دوره با حضور تعدادی از طلاب سطح 2 و سه در مدرسه علمیه خان یزد برگزار گردید.

این کارگاه طی 3 روز و با تدریس استاد علیزاده و استاد طالبی برگزار و مطالبی من‌جمله روش مطالعه، شناسایی منابع، مطالعه اجمالی وپیداکردن مطالب مربوطه، استخراج ودسته بندی مطالب، انتخاب موضوع توسط دانش‌پژوهان و توضیحات استاد در مورد موضوع و مطالب طلاب و روش تندخوانی در این کارگاه مطرح شد.

روش طرح نامه‌نویسی، نگارش پایان‌نامه (چکیده ، مقدمه ، بدنه مقاله ، نتیجه‌گیری ، منابع) و توضیح در مورد نرم‌افزار نور از دیگر مطالب مطرح شده در این نشست بود.

لازم به ذکر است با ارزیابی به عمل آمده نسبت به سطح کلاس و تدریس اساتید، دانش پژوهان از دوره رضایت کامل داشتند.

مدارس علمیه یزد