هماهنگی حوزه علمیه و اداره نظام وظیفه نیروی انتظامی جهت سهولت امر نظام وظیفه طلاب

جلسه هماهنگی حوزه علمیه و اداره نظام وظیفه نیروی انتظامی استان یزد با حضور معاون امور طلاب و دانش‌آموختگان این حوزه و رییس اداره تحصیلی معاونت وظیفه عمومی یزد برگزار شد.

حجه‌الاسلام سیدمهدی حسینی‌راد معاون امور طلاب و دانش‌آموختگان حوزه علمیه استان یزد در این خصوص اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد پذیرفته‌شدگان حوزه علمیه که مشمول قانون سربازی هستند جهت اخذ معافیت تحصیلی، با تکمیل برگ درخواست به دفاتر پلیس 10+ معرفی شوند.

معاون امور طلاب و دانش‌آموختگان حوزه علمیه استان یزد افزود: از دیگر موارد مصوب این بود که در صورت فراغت از تحصیل طلاب مشمول، حوزه علمیه حداکثر ظرف مدت 3ماه، مراتب را به معاونت وظیفه عمومی استان اعلام نماید.

وی خاطرنشان کرد: به منظور ابلاغ قانون وظیفه عمومی و رفع ابهام در این زمینه، تصمیم گرفته شد با شروع هر ترم تحصیلی با دعوت از کارشناس وظیفه عمومی نسبت به برگزاری جلسه پرسش و پاسخ در این خصوص اقدام گردد.

معاون امور طلاب و دانش‌آموختگان حوزه علمیه استان یزد در پایان اظهار داشت: مقرر گردید در خصوص خروج موقت طلاب حوزه علمیه از کشور، معاونت وظیفه عمومی استان و حوزه علمیه نهایت همکاری را داشته باشند که مشکلی در این زمینه حادث نگردد.

مدارس علمیه یزد