برگزاری جلسه تعاملی اجرای طرح فرهنگی جهادی طوبی

با حضور فرمانده نیروی انتظامی استان یزد و هیأت همراه در دفتر مدیر حوزه علمیه استان یزد پیرامون موضوعات فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی بحث و تبادل نظر گردید.

همچنین تصمیمات لازم جهت اجرای بهینه طرح فرهنگی جهادی طوبی اتخاذ و مقرر گردید با مشارکت حوزه علمیه و سایر رده‌های مربوطه این طرح استمرار یابد.

طرح طوبی طرح فرهنگی برای ترویج فرهنگ عفاف وحجاب و پیشگیری از بدپوششی با اقدامات ایجابی و فرهنگی می باشد.

دسته بندی: اخبار
مدارس علمیه یزد