تصاویر بازدید آیت الله اعرافی از مسجد جامع یزد

 

مدارس علمیه یزد