تصاویر/ نشست صمیمی استاد قرائتی با طلاب حوزه علمیه یزد

 

 

عکاس : محمد جواد خاکپور

 

 

 

مدارس علمیه یزد