تصاویر بازدید مدیر و معاونین حوزه علمیه استان از مدرسه علمیه امام خمینی(ره)یزد

عکاس: محمد جواد خاکپور

 

مدارس علمیه یزد