نشست كارگروه‌هاي علمي اجراي بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي

نشست جمعي از اساتيد حوزه و دانشگاه در راستاي وحدت بين اين دو نهاد و و بررسي اقدامات صورت گرفته در زمينه بيانيه گام دوم انقلاب در مدرسه علميه مدينه‌العلم كاظميه برگزار شد.

نشست جمعي از اساتيد حوزه و دانشگاه در راستاي وحدت بين اين دو نهاد و و بررسي اقدامات صورت گرفته در زمينه بيانيه گام دوم انقلاب در مدرسه علميه مدينه‌العلم كاظميه برگزار شد.

در ابتداي اين نشست مسئولين كارگروه‌هاي پنج‌گانه كه هر كدام روي بخش‌هاي مختلفي از بيانيه گام دوم كار كرده و اقداماتي را انجام داده‌اند به ارائه گزارش عملكرد خود پرداختند.

در اين بخش، گزارشي از جلسات كارگروه‌هاي مختلف در راستاي تبيين بيانيه گام دوم مطرح شد و جمع‌بندي موضوعات پيگيري شده توسط مسئولين كارگروه‌ها ارائه شد.

در ادامه آيت‌الله سيدمحمدكاظم مدرسي با اشاره به بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي و ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه در همه امور به ويژه در اين زمينه، فعاليت‌ها و ثمرات اين دو مركز علمي در طول چهل سال عمر بابركت انقلاب اسلامي را برشمرد.

مدير مدرسه علميه مدينه‌العلم كاظميه يزد و عضو شوراي حوزه علميه استان يزد در ادامه با بيان اينكه قريب به يك‌سال از ابلاغ بيانيه گام دوم مي‌گذرد خواستار اين شد كه كارگروه‌ها وارد مرحله عملياتي شوند و محتواي بيانيه گام دوم را به صورت اجرايي پيگيري و اجرا نمايند.

سپس آقاي دكتر علوي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد بدون نفت كه تأكيد هميشگي ايشان بوده است اظهار داشت: با تطبيق سخنان رهبر معظم انقلاب با مطالب ارائه شده توسط صندوق بين‌المللي پول، به اين نتيجه مي‌رسيم كه اگر به نظرات معظم به در خصوص اقتصاد بدون نفت توجه مي‌شد، امروز هيچ تنگنايي در مسائل اقتصادي نداشتيم.

دیدگاه ها بسته شده اند.