تصاوير/ نشست علمي «بررسي حقوقي ريشه‌هاي فساد در اقتصاد ايران» در حوزه علميه استان يزد

اولين نشست علمي انجمن فقه و حقوق اسلامي مركز تخصصي حقوق و قضاي اسلامي حوزه علميه استان يزد تحت عنوان «بررسي حقوقي ريشه‌هاي فساد در اقتصاد ايران» برگزار شد.

اولين نشست علمي كرسي‌هاي ترويجي، عرضه و نقد علمي انجمن فقه و حقوق اسلامي مركز تخصصي حقوق و قضاي اسلامي حوزه علميه استان يزد تحت عنوان «بررسي حقوقي ريشه‌هاي فساد در اقتصاد ايران» با حضور دكتر رحيمي بافقي مدرس و مديرعامل سابق شركت سنگ آهن بافق، دكتر طباطبايي مدرس و عضو هيأت علمي دانشگاه يزد و دكتر عرشيان مدرس و معاون فرهنگي دادگستري كل استان يزد در سالن‌ همايش‌هاي مديريت حوزه علميه استان برگزار شد.

دیدگاه ها بسته شده اند.