با حضور نمایندگان دفتر امور اساتید حوزه‌های علمیه انجام شد؛
بررسي مسائل مربوط به اساتيد حوزه علميه استان يزد

در سفر یک روزه حجج اسلام صادقی و محمدی از نمایندگان دفتر امور اساتید حوزه‌های علمیه به استان یزد، احکام و فرم‌های وضعیت اشتغال اساتید حوزه یزد مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت.

با حضور نمایندگان دفتر امور اساتید حوزه‌های علمیه، مباحث مربوط به اساتید حوزه علمیه استان یزد بررسی شد.

بنا بر اعلام معاونت موزش و امور واحدهاي آموزشي حوزه علميه استان يزد، در سفر یک روزه حجج اسلام صادقی و محمدی از نمایندگان دفتر امور اساتید حوزه‌های علمیه به استان یزد، احکام و فرم‌های وضعیت اشتغال اساتید حوزه یزد مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت.

ضمنا نمایندگان دفتر امور اساتید در جلسه ای با مدیر و معاون آموزش حوزه علمیه استان یزد پیرامون امور مربوط به کارگروه های علمی، دروس خارج، کارگاه های دانش افزایی اساتید و ارزیابی ضمن خدمت اساتید به بحث و تبادل نظر پرداختند.

دیدگاه ها بسته شده اند.