گزارش تصويري از دومين جلسه شورای تخصصی دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه در استان یزد

دومين جلسه شورای تخصصی دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه در استان یزد با حضور اعضا در مدرسه علميه مدينه‌العلم كاظميه برگزار شد.

دومين جلسه شورای تخصصی دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه در استان یزد با حضور اعضا در مدرسه علميه مدينه‌العلم كاظميه برگزار شد.

دیدگاه ها بسته شده اند.