برگزاري کـارگاه پایان نامه نویسی طلاب حوزه علميه استان يزد

این دوره با حضور تعدادي از طلاب سطح 2 و سه در مدرسه علمیه خان يزد برگزار گرديد.

کارگاه آموزشی پایان‌نامه‌نویسی با حضور جمعي از طلاب حوزه علميه استان يزد برگزار شد.

این دوره با حضور تعدادي از طلاب سطح ۲ و سه در مدرسه علمیه خان يزد برگزار گرديد.

اين كارگاه طي ۳ روز و با تدريس استاد عليزاده و استاد طالبي برگزار و مطالبي من‌جمله روش مطالعه، شناسایی منابع، مطالعه اجمالی وپیداکردن مطالب مربوطه، استخراج ودسته بندی مطالب، انتخاب موضوع توسط دانش‌پژوهان و توضیحات استاد در مورد موضوع و مطالب طلاب و روش تندخوانی در اين كارگاه مطرح شد.

روش طرح نامه‌نویسی، نگارش پایان‌نامه (چکیده ، مقدمه ، بدنه مقاله ، نتیجه‌گیری ، منابع) و توضیح در مورد نرم‌افزار نور از ديگر مطالب مطرح شده در اين نشست بود.

لازم به ذكر است با ارزیابی به عمل آمده نسبت به سطح کلاس و تدریس اساتيد، دانش پژوهان از دوره رضایت کامل داشتند.

دیدگاه ها بسته شده اند.