بصیرت

11اردیبهشت
روح او در آثار ارزشمندش و در تار و پود جشنواره عمار جریان دارد

روح او در آثار ارزشمندش و در تار و پود جشنواره عمار جریان دارد

واحد رسانه/ مدیریت حوزه علمیه استان یزد، در پی درگذشت دکتر نادر طالب زاده پیامی صادر فرمودند.