برگزاري اولين آزمون از مرحله اول طرح مطالعاتي آثار شهيد مطهري در حوزه يزد

در این آزمون که در مدارس علمیه کاظمیه یزد، امام صادق(ع) اردکان، جعفریه تفت، و شفیعیه برگزار شد قریب به 150 نفر از طلاب یزد به رقابت پرداختند.

به گزارش خبرگزاري حوزه از يزد؛ اولین آزمون از مرحله اول طرح مطالعاتي آثار شهيد مطهري كه از کتاب آزادی معنوی به عمل آمد در مدارس علميه استان يزد به صورت همزمان برگزار گرديد.

در اين آزمون كه در مدارس علميه كاظميه يزد، امام صادق(ع) اردكان، جعفريه تفت، و شفيعيه(براي مدارس امام خميني، شفيعيه، خان و مصلي) برگزار شد قريب به ۱۵۰ نفر از طلاب يزد به رقابت پرداختند.

لازم به ذكر است «آزادي معنوی» نام کتابی است از برخی سخنرانی‌های استاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهری كه اولین بار در سال ۱۳۶۵ مشتمل بر سیزده سخنرانی استاد شهيد در هشت فصل و سپس در چاپ نوزدهم با افزودن دو سخنرانی دیگر منتشر شد.

 

دیدگاه ها بسته شده اند.