گزارش تصويري؛
اعزام طلاب و روحانيون يزد به مراسم پياده‌روي اربعين

به همت حوزه علميه استان يزد جمعي از طلاب و روحانيون اين استان به وسيله چند دستگاه اتوبوس جهت شركت در پياده‌روي اربعين حسيني به كشور عراق اعزام شدند.

به همت حوزه علميه استان يزد جمعي از طلاب و روحانيون اين استان به وسيله چند دستگاه اتوبوس جهت شركت در پياده‌روي اربعين حسيني به كشور عراق اعزام شدند.

لازم به ذكر است در شهر يزد ۳ دستگاه اتوبوس و در ساير شهرستان‌هاي استان هر كدام يك اتوبوس انتقال طلاب و روحانيون به عراق جهت پياده‌‌روي اربعين را بر عهده داشتند.

اعزام طلاب و روحانيون حوزه علميه استان يزد به پياده روي اربعين اعزام طلاب و روحانيون حوزه علميه استان يزد به پياده روي اربعين اعزام طلاب و روحانيون حوزه علميه استان يزد به پياده روي اربعين اعزام طلاب و روحانيون حوزه علميه استان يزد به پياده روي اربعين اعزام طلاب و روحانيون حوزه علميه استان يزد به پياده روي اربعين اعزام طلاب و روحانيون حوزه علميه استان يزد به پياده روي اربعين

دیدگاه ها بسته شده اند.