با حضور در شهرستان‌هاي بافق و بهاباد صورت پذيرفت؛
جلسات معاون تبليغ و امور فرهنگي حوزه علميه استان يزد در زمينه تقويت جايگاه مدارس امين

معاون تبليغ و امور فرهنگي حوزه علميه استان يزد با حضور در شهرستان‌هاي بافق و بهاباد در زمينه تقويت جايگاه مدارس امين بحث و رايزني كرد.

معاون تبليغ و امور فرهنگي حوزه علميه استان يزد با حضور در شهرستان‌هاي بافق و بهاباد در زمينه تقويت جايگاه مدارس امين بحث و رايزني كرد.

جلسه با فرماندار شهرستان بهاباد
حجه‌الاسلام‌ سيدمحمدمحسن حسيني‌پور در اين خصوص اظهار داشت: در جلسه با فرماندار محترم شهرستان بهاباد، گزارشي در رابطه با فعاليت سال گذشته مبلغان در آن شهرستان ارائه شد.

وي افزود: همچنين بر ادامه فعاليت و افزايش مبلغان در بهاباد گفت‌وگو و قرار بر اين شد كه حداقل۵-۴ مبلغ به جمع مبلغان مدارس امين در اين شهرستان اضافه شود.

جلسه با رييس آموزش و پرورش بهاباد
وي ادامه داد: در جلسه‌اي با حضور رييس آموزش و پرورش بهاباد بر فراهم شدن زمينه حضور تعداد بيشتر روحانيون در مدارس آموزش و پرورش تأكيد شد.

حجه‌الاسلام‌ حسيني‌پور افزود: در ادامه ضمن بررسي عملكرد مبلغان در مدارس آموزش و پرورش طي سال تحصيلي گذشته، بنا به پيشنهاد رياست محترم آموزش و پرورش بهاباد مقرر گرديد براي برگزاري نشست هم‌انديشي با حضور مديران مدارس در زمينه فعاليت بيشتر روحانيون در مدارس آموزش و پرورش برنامه‌ريزي‌هاي لازم صورت پذيرد.

جلسه با مبلغان هجرت و مبلغان مدارس امين شهرستان بهاباد
معاون تبليغ و امور فرهنگي حوزه علميه استان يزد در ادامه جلسات خود در شهرستان بهاباد، در جلسه‌اي با مبلغان طرح هجرت و روحانيون مستقر در مدارس امين شركت نمود.

وي در اين خصوص اظهار داشت: در اين جلسه ضمن ارائه گزارش و پيشنهادات توسط مبلغان، در رابطه با فعاليت جدي‌تر مبلغين خصوصاً در زمينه جوانان و نوجوانان مطالبي ارائه گرديد.

جلسه با مديران مدارس، طلاب و فارغ‌التحصيلان حوزه علميه خواهران بافق و بهاباد
معاون تبليغ و امور فرهنگي حوزه علميه استان يزد همچنين در جلساتي با مدير، فارغ‌التحصيلان و طلاب مشغول به تحصيل حوزه‌هاي علميه خواهران بهاباد و بافق كه به صورت مجزا طي دو روز برگزار شد با تبيين ضرورت حضور خواهران مبلغه در مدارس آموزش و پرورش، شرايط حضور متقاضيان در اين بخش را برشمرد كه اين موضوع با استقبال حاضرين مواجه گرديد.

بازديد از روحاني مستقر در روستاي آسفيج
حجه‌الاسلام‌ حسيني‌پور به همراه معاون تبليغ شهرستان بهاباد و ۲ تن از هيأت امناي مسجد روستاي آسفيج با مبلغ اين روستا ديدار نمود.

در اين جلسه با تأكيد بر خودكفايي روستاها در زمينه اعزام مبلغ، فعاليت بيشتر و منسجم‌تر مبـلّـغ و همكاري بيش از پيش هيأت امناي مسجد با روحاني روستا مطالبه گرديد.

اخذ مصاحبه از خواهران طلبه متقاضي حضور در مدارس امين
با حضور معاون تبليغ و امور فرهنگي حوزه علميه استان يزد از ۱۲ تن از طلاب خواهر شهرستان بافق و ۵ تن از طلاب خواهر شهرستان بهاباد جهت تشكيل پرونده تبليغي و اعزام به مدارس امين مصاحبه علمي و پذيرشي به عمل آمد.

دیدگاه ها بسته شده اند.