برگزاري جلسه همكاري حوزه علميه و آموزش و پرورش

حجه‌الاسلام حسيني‌راد با بيان اينكه در اين جلسه طرح‌ها و مصوبات قبلي مورد بررسي قرار گرفت خاطرنشان كرد: جلسه بعدي ديماه سال جاري برگزار خواهد شد.

جلسه همكاري حوزه علميه و آموزش و پرورش در مديريت حوزه علميه استان يزد برگزار شد.

حجه‌الاسلام سيدمهدي حسيني‌راد معاون امور طلاب و دانش‌آموختگان حوزه علميه استان يزد در خصوص اين جلسه اظهار داشت: پيرو برگزاري جلسات قبلي و براي پيگيري طرح‌ها و مصوبات مطرح شده جلسه همكاري حوزه علميه و آموزش و پرورش با حضور جناب آقاي سرداري معاون پرورشي اداره كل آموزش و پرورش استان و تني چند از مسئولين حوزوي و آموزش و پرورش برگزار شد.

حجه‌الاسلام حسيني‌راد افزود: در اين جلسه با توجه به جايگاه مهم موضوعات آموزش و پرورش، پيرامون جذب سرباز طلبه در آموزش و پرورش بحث و مقرر شد حوزه علميه مصاحبه و اقدامات لازم را در اين خصوص انجام دهد.

معاون امور طلاب و دانش‌آموختگان حوزه علميه استان يزد اظهار داشت: متقاضيان سربازطلبگي در آموزش و پرورش پس از مصاحبه و تاييد از سوي حوزه علميه در امور پرورشي مدارس مشغول به خدمت خواهند شد و در امر تعليم و تربيت دانش‌آموزان اقدام خواهند نمود.

حجه‌الاسلام حسيني‌راد با اشاره به صحبت پيرامون حوزويان شاغل در آموزش و پرورش اظهار داشت: طبق تفاهم صورت گرفته به زودي يك طرح و گردهمايي با حضور اين افراد برگزار خواهد شد.

معاون امور طلاب و دانش‌آموختگان حوزه علميه استان يزد در پايان با بيان اينكه در اين جلسه طرح‌ها و مصوبات قبلي نيز مورد بررسي قرار گرفت خاطرنشان كرد: جلسه بعدي ديماه سال جاري برگزار خواهد شد.

دیدگاه ها بسته شده اند.