۶ اسفندماه آخرین مهلت ثبت نام نوزدهمین دوره تلبس استان یزد+ پوستر و لینک سایت

آخرین مهلت ثبت نام نوزدهمین دوره تلبس استان یزد تا 6 اسفندماه است.

آخرین مهلت ثبت نام نوزدهمین دوره تلبس استان یزد تا ۶ اسفندماه است.

 

لینک سایت تهذیب استان یزد ( http://www.yazd.mtahzib.com/)

دیدگاه ها بسته شده اند.